Diploma Eki

Diploma Eki , uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin, ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yüksek öğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin takip edip başarıyla tamamladığı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Esnek ve kural empoze etmeyen bir belge olup, zaman, para ve emekten tasarruf sağlamak üzere gerekli görülmüştür. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir tarzda tasarlanmıştır.

Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş ve geliştirilmiş olan bu şablon, Avrupa Birliğinin tüm resmî dillerinde düzenlenmiştir.

 
Diploma Eki Ne Değildir?
  • Bir curriculum vitae (CV) değildir.
  • Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.
  • Kendiliğinden akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir. 
 
Diploma Ekinin Öğrenciye Sağladığı Kazanımlar Nedir?
 
  • Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma 
  • Öğrencinin akademik güzergâhının ve yurtiçinde ve yurtdışında edindiği yeti ve becerilerin tam bir tarifi 
  • Öğrencinin başarı ve yetilerinin nesnel ve âdil değerlendirmesi 
  • Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim imkânlarına daha rahat ulaşma olanağı 
  • İş bulma olanaklarını artırma (işverenlerin, artan bir şekilde, Diploma Ekinde arz edilen öğrenci profiline ilgi gösterdikleri görülmektedir)
 
Diploma Eki Örnekleri

Diploma Eki otomatik her öğrenciye mezuniyetlerini takiben İngilizce olarak ücretsiz verilmektedir.