Staj

Bartın Üniversitesi, öğrencilerine uygulamalı öğrenme olanakları sunmaktadır. Stajın amacı öğrencilerinin, öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumlulukları, ilişkileri, organizasyon ve üretim süreci ile yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır. Stajlara ilişkin esaslar, ilgili birimin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Stajın zorunlu olup olmaması birimden birime farklılık göstermektedir.