Maddi Destek

Örgün öğretimde normal öğretim süresi içerisinde öğrenimlerine devam eden öğrencilerden katkı payı alınmamaktadır.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kredi/burs başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihlerde internet üzerinden alınmaktadır. İnternet başvuru ekranında ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte olup bu bilgiler kamu kurumları bilgileri ile karşılaştırılarak teyidi alınmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmektedir. Durumu mevzuata uygun bütün öğrenciler öğrenim kredisi alabilirler.

Ayrıca ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere Üniversitemiz tarafından yemek bursu verilmektedir.