Yönetim Kadrosu

Rektör
Prof. Dr. Orhan UZUN
Tel +90 378 223 5499
Tel +90 378 223 5500
Email orhanuzun@bartin.edu.tr

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Sedat YAZICI
Tel +90 378 223 5040
Email syazici@bartin.edu.tr

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR
Tel +90 378 223 5047
Email selman@bartin.edu.tr


DEKANLAR

Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Halil İbrahim DELİCE
Tel +90 378 223 52 27
Email hidelice@bartin.edu.tr

Fen Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ
Tel +90 378 223 52 25
Email akaradag@bartin.edu.tr

Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Çetin SEMERCİ
Tel +90 378 223 52 01
Email csemerci@bartin.edu.tr

Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ
Tel +90 378 223 53 00
Tel +90 378 223 53 01
Email akaradag@bartin.edu.tr

Orman Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR
Tel +90 378 223 51 00
Tel +90 378 223 51 01
Email selman@bartin.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR
Tel +90 378 223 50 04
Email selman@bartin.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN
Tel +90 378 223 50 13
Email atoperkaygin@bartin.edu.tr


MÜDÜRLER

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Yrd.Doç. Dr. M. Said CEYHAN
Tel +90 223 54 32
Tel +90 223 5394
Email sceyhan@bartin.edu.tr

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç.Dr. Selma ÇELİKYAY
Tel +90 378 223 5422
Email scelikyay@bartin.edu.tr

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ
Tel +90 378 223 52 12
Email nsemerci@bartin.edu.tr

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürü
Doç. Dr. Taner BOZKUŞ
Tel +90 378 223 54 06
Email tbozkus@bartin.edu.tr

Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Yrd. Doç. Dr. Kıvanç BAKIR
Tel +90 378 228 88 50
Email kivanc@bartin.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. İbrahim TÜMEN
Tel+9 0 378 505 00 83
Email tumen@bartin.edu.tr