Yönetim Kadrosu

Rektör
Prof. Dr. Orhan UZUN
Tel +90 378 223 5499
Tel +90 378 223 5500
Email orhanuzun@bartin.edu.tr

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Sedat YAZICI
Tel +90 378 223 5040
Email syazici@bartin.edu.tr

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Sevim ÇELİK
Tel 0 378 223 5100
Email scelik@bartin.edu.tr

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet ZAHMAKIRAN
Tel 0 378 223 5100
Email mzahmakiran@bartin.edu.tr


DEKANLAR

Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sedat YAZICI
Tel +90 378 201 10 00/ Dahili No:1020
Email syazici@bartin.edu.tr

Fen Fakültesi Dekan V.
Bülent KARAKAŞ
Tel 0378 501 10 00 / 2265
Email bk@bartin.edu.tr

Eğitim Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Çetin SEMERCİ
Tel +90 378 10 00 Dahili No:1131
Email csemerci@bartin.edu.tr

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Bülent CENGİZ
Tel
Email bcengiz@bartin.edu.tr

Orman Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR
Tel +90 378 223 51 00
Tel +90 378 223 51 01
Email selman@bartin.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Şaban ESEN
Tel 0 (378) 501 10 32 (2100)
Email sabanesen@bartin.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Erol KIRDAR
Tel
Email ekirdar@bartin.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Sevim ÇELİK
Tel
Email scelik@bartin.edu.tr

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mustafa Zahit SERARSLAN
Tel +90 378 501 1000/ 2442
Email mzserarslan@bartin.edu.tr


MÜDÜRLER

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr. Selma ÇELİKYAY
Tel +90 378 501 10 00 - 2320
Email scelikyay@bartin.edu.tr

Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Ayşe GENÇ LERMİ
Tel 0 378 223 52 38
Email agenclermi@bartin.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Hacer YALNIZ DİLCEN
Tel (0378) 223 5005
Email hdilcen@bartin.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Dr.Öğr. Üyesi Burcu ŞENTÜRK
Tel+90 378 501 10 00 Dahili No:2530
Email bsenturk@bartin.edu.tr