AKTS Kredi Sistemi

AKTS Kredilerinin Sağlanması

AKTS öğrenim çıktılarının ve öğrenim sürecinin şeffaflığına dayanan öğrenci merkezli bir kredi biriktirme ve transfer sistemidir. AKTS sistemi öğrenci değişimi kadar yeterlikler ve öğrenme parçaları için planlamayı, ulaştırmayı, değerlendirmeyi, tanınmayı ve geçerliği kolaylaştırmayı amaçlar. AKTS, yükseköğrenimde yaygın olarak kullanılmakla birlikte diğer hayat boyu öğrenim etkinliklerinde de uygulanabilmektedir.

AKTS kredileri öğrencilerin beklenen öğrenim çıktılarını başarabilmesi için gerekli olan iş yüküne dayandırılmıştır. Öğrenim çıktıları başarılı bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bir öğrencinin neyi öğreneceği, anlayacağı ve yapabileceğini tanımlamaktadır. Ulusal ve Avrupa yeterlikler çerçevesindeki düzey tanımlayıcıları ile ilişkilendirilmektedirler.

İş yükü, öğrencilerin beklenen öğrenim çıktılarını kazanmak için gereken tüm öğrenme aktivitelerini (derslere devam etmek, proje yapmak, bireysel çalışmalar ve sınavlar gibi) tamamlamak için harcayacağı zamanı tanımlar.

Örgün öğretimde bir akademik yıldaki tanımlanmış iş yükü ve bağlantılı öğrenim çıktıları 60 AKTS’ye tekabül eder. Bartın Üniversitesi’nde 1 AKTS kredisi 25 saate karşılık geldiğinden, bir akademik yıldaki öğrenci iş yükü 1500 saattir.