Kayıt İşlemleri

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıtları İçin Gerekli Belgeler

Başvurusu kabul edilen adayın kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması gerekir.

a) Adayın, üniversite tarafından yapılacak Türkçe Dil Sınavında başarılı olduğunu ya da TÖMER’in A veya B dil düzeyine ulaştığını gösteren belgenin aslı,

b) Lise diplomasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma aslı,

c) Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C.Milli Eğitim Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi aslı,

d) Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,

e) Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,

f) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

g) Teminatın bloke edildiğini gösteren banka dekontu,

ğ) İkametgâh tezkeresini teslim edeceğine dair tutanak,

h) Öğrenim Vizesi,

ı) 4 adet vesikalık fotoğraf