Genel Kabul Şartları

ÖSYM İLE ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLERİN KABUL KOŞULLARI

ÜNİVERSİTEMİZE E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLERDEN HERHANGİ BİR BELGE TALEP EDİLMEMEKTEDİR. E-DEVLET İLE KAYIT YAPMAYAN / YAPAMAYAN ÖĞRENCİLERDEN ÜNVERSİTEYE GELEREK KAYIT YAPACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

 • Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 • Öğrenim ücreti/katkı payının ödendiğine dair banka dekontu.
 • Ön Kayıt Formu
 • Erkek öğrenciler Askerlik Durum Beyan Formu

ENSTİTÜLERE ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine her yıl güz ve baha yarıyıllarında yine enstitülerin belirlediği tarihler arasında Üniversitemiz web sayfasında ilanı yapılarak öğrenci alımı yapılır.

Tezli Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları (T.C. Vatandaşları)

 • Lisans Diplomasına sahip olmak, (Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesine sahip olmak gerekir.)
 • Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin (yabancı öğrenciler hariç), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanmış olması,
 • ALES’ten başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puan alınmış olması, [ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilebilir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) son 5 yıl içerisinde alınan puanlar geçerlidir.
 • Varsa YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil belgesine sahip olmak,
 • Koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.
 • B- Tezli Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları (Yabancı Uyruklular)
  • Lisans Diplomasına sahip olmak. (Yurt dışından alınmış lisans diplomaları için YÖK tarafından onaylı tanınırlık belgesi olması gerekmektedir.)
  • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) koşulu aranmaz.
  • Yabancı uyruklu adayların başvurularında Türkçe dil şartı aranmaz. Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci madde hükümlerine göre başarılı olan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi mevcut olanların kayıtları yapılır; Türkçe yeterlik belgesi olmayan adaylara en fazla iki yarıyıl hazırlık süresi verilir. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda dil şartını sağlamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
  • Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylarda Türkçe dil koşulu aranmaz.
  • Koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak
  C- Doktora Programına Başvuru Koşulları (T.C. Vatandaşları ve Yabancı Uyruklular)
  • Lisans veya Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak, (06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.) (Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için yabancı uyruklu öğrenciler hariç YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesine sahip olmak gerekir. Yabancı uyruklu adaylar için YÖK tarafından onaylı tanınırlık belgesi olması gerekmektedir.)
  • Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Diğer notlandırma sistemlerinde ise YÖK’ün dönüşüm tablosunda yer alan 3,00’ın karşılığı not esas alınır.
  • Yurtdışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denkliğini YÖK’e onaylatmış olmak, (Yabancı uyruklu öğrenciler için bu koşul aranmaz.)
  • Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması, (Yabancı dil sınavından son 5 yıl içerisinde alınan puanlar geçerlidir.)
  • ALES’ ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak, lisans diplomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 80 standart puana sahip olmak, [ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) son 5 yıl içerisinde alınan puanlar geçerlidir.]
  • Yabancı uyruklu adayların başvurularında Türkçe dil şartı aranmaz. Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci madde hükümlerine göre başarılı olan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi mevcut olanların kayıtları yapılır; Türkçe yeterlik belgesi olmayan adaylara en fazla iki yarıyıl hazırlık süresi verilir. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda dil şartını sağlamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
  • Doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini, Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylarda Türkçe dil koşulu aranmaz (Yabancı Uyruklulariçin)
  • Koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak gereklidir.
  D- Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler
 • Online Başvuru Formu (Aday öğrenci tarafından imzalı),
 • Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Not Durum Belgesinin (Transkript) aslı ve fotokopisi, ALES Sonuç Belgesi (son 5 yıl içerisinde alınan puanlar geçerlidir.)
 • YDS, YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların sonuç belgesi (Tezli yüksek lisansta dil puanı düşük olsa bile dikkate alınır.), (Doktora programı için yabancı dil sınavından son 5 yıl içerisinde alınan puanlar geçerlidir.)
 • YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumların düzenlediği Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarına dair belge (Yabancı uyruklular için),
 • Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı) fotokopisinin Enstitüce onaylı örneği,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm. son altı ay içinde çekilmiş),
 • Erkek öğrencilerin askerlik sevk tehirleri yapılmak üzere Askerlik Durum Belgesinin aslı (son üç ayda alınmış olmalı).
 • İkinci Öğretim Ücret Dekontu,
 • E- Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisansa Başvuru Koşulları
  • Lisans Diplomasına sahip olan öğrenciler başvuru yapabilir. (Yurt dışından alınmış lisans diplomaları için yabancı uyruklu öğrenciler hariç YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesine sahip olmak gerekir. Yabancı uyruklu adaylar için YÖK tarafından onaylı tanınırlık belgesi olması gerekmektedir. (NOT: Uzaktan Öğretim Tezsiz yüksek lisansta, lisans not ortalaması, ALES ve yabancı dil koşulu aranmaz.)
  • Koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.
  • Yabancı uyruklu adayların başvurularında Türkçe dil şartı aranmaz. Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci madde hükümlerine göre başarılı olan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi mevcut olanların kayıtları yapılır; Türkçe yeterlik belgesi olmayan adaylara en fazla iki yarıyıl hazırlık süresi verilir. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda dil şartını sağlamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
  • Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylarda Türkçe dil koşulu aranmaz.
  F- Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisansa Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler
  • Online Başvuru Formu (Aday öğrenci tarafından imzalı),
  • Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi
  • Lisans Not Durum Belgesinin (Transkript) aslı ve fotokopisi
  • Uzaktan Öğretim Ücret Dekontu
  • Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı) fotokopisinin Enstitüce onaylı örneği,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm. son altı ay içinde çekilmiş),
  • Erkek öğrencilerin askerlik sevk tehirleri yapılmak üzere Askerlik Durum Belgesinin aslı (son üç ayda alınmış olmalı).
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından geçerliliği tanınan kurumların düzenlediği Türkçe kurslarından her hangi birini başardıklarını belgelemek, (Yabancı Uyruklular için)

  ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROĞRAMLARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL KAŞULLARI
  Önlisans ve lisans programlara kayıt için gerekli belgeler

  • Türkçe Yeterlilik Belgesi,
  • Lise diploması: Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma aslı,
  • Diploma Denklik Belgesi: Lise diplomasının denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi’nin aslı,
  • Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,
  • Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,
  • Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
  • Teminatın bloke edildiğini gösteren banka dekontu,
  • Öğrenim ikamet izin belgesi (Kayıttan sonra en geç bir ay içerisinde kayıtlı olduğu akademik birime teslim eder.)
  • 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf.

  Lisansüstü programlara kayıt için gerekli belgeler
  • Adayların bilim sınavlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve en az üç kişiden oluşan jürilerce yapılır. Bilim sınavının yazılı ve/veya mülakat şeklinde yapılmasına anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitülerin yönetim kurullarında karar verilir.
  • Tezli yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si, bilim sınav puanının %20’si ve YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Bilim sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun %15’i, mülakat notunun %5’i alınır.
  • Tezsiz yüksek lisans öğrenimine kabulde uzaktan öğretim programları hariç, başarı notu; lisans genel not ortalamasının %50’si ve bilim sınav puanının %50’si alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisansta bilim sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun %40’ı, mülakat notunun %10’u alınır.
  • Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında yazılı bilim sınavı uygulanmaz, başvuran adaylar lisans genel not ortalaması sıralamasına göre kontenjanlar dâhilinde programlara yerleştirilir.
  • Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci kabulünde genel başarı puanı 100 üzerinden en az 60 puan alanlar, puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ise 100 puan üzerinden en az 50 puan alanlar, puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir.
  • Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, bilim sınavı puanının %20’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.
  • Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES puanının %50’si ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi puanının %20’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Bu değerlendirmede adaylardan referans mektubu, sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten bir kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri koşullar aranabilir. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilir.
  • Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde sırasıyla bilim sınavı notu, yabancı dil sınav puanı ve ALES/temel tıp puanı fazla olana öncelik verilir.

  ÇİFT ANADAL PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI
  • Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. (2) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
  • Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
  • Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
  İLAHİYAT-İSLAMİ İLİMLER LİSANS TAMAMLAMA KABUL KOŞULLARI
  İlahiyat-İslami İlimler alanında lisans tamamlama programını kazanan öğrenciler ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında aşağıdaki belgeler ile Kutlubey Yazıcılar Kampüsünde bulunan İslami İlimler Fakültesinde kayıt yaptırmaları gerekir. Kayıt İçin Gerekli Belgeler
  • Yerleşti Belgesi
  • Önlisans Diplomasının aslı veya onaylı örneği
  • 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf
  • Önlisans Not Durum Belgesi (Transkript)
  • Önlisans onaylı ders içeriklerini gösterir belge.
  • Öğrenim ücreti/katkı payının ödendiğine dair banka dekontu

   • TEKNİK ÖĞRETMENLER İÇİN MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMLARINA KABUL KOŞULLARI
    Mühendislik alanında lisans tamamlama programını kazanan öğrenciler ÖSYM’nin belirlediği tarihleri arasında aşağıdaki belgeler ile Kutlubey Yazıcılar Kampüsünde bulunan Mühendislik Fakültesinde kayıt yaptırabilirler.
    • ÖSYM Sonuç Belgesi
    • Önlisans diplomasının aslı veya onaylı örneği
    • 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf
    • Önlisans Not Durum Belgesi (Transkript)
    • Önlisans onaylı ders içeriklerini gösterir belge.
    • Öğrenim ücreti/katkı payının ödendiğine dair banka dekontu

    YATAY GEÇİŞ KABUL KOŞULLARI Yatay geçiş işlemleri, gerek ek madde 1 kapsamında ÖSYM puanı ile gerekse öğrencilerin transkriptlerindeki genel not ortalamalına göre Üniversitemiz web sayfasında belirtilen tarihlerde güz ve bahar yarıyıllarında yapılmaktadır. Başvurular, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi>Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri modülü üzerinden online olarak yapılmaktadır. Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri Modülüne Yüklenecek Belgeler
    • Not Durum Belgesi (Transkript)
    • Onaylı öğrenci belgesi
    • ÖSYS puanını gösteren internet çıktısı.

    Kesin Kayıt hakkı kazanan adaylardan istenen belgeler
    • Ders müfredatları ve ders içerikleri.
    • Başvuru formunun imzalı çıktısı.