Sigorta

Yabancı Uyruklu öğrenciler Üniversitemize kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmak ve belirlenen prim miktarlarını ödemek koşuluyla, Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmaktadır. Konuyla ilgili Üniversitemizin herhangi bir yetkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmak için süresi içinde başvurmayan yabancı uyruklu öğrenciler, hiçbir şekilde tedavi yardımı alamayacak ve primlerini cezalı olarak ödemek zorunda kalacaklardır.

Sosyal Güvencesi olmayan Türk Vatandaşı olan öğrencilerin ise sağlık giderleri 01.01.2012 tarihine kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesince karşılanmaktaydı. Ancak 5510 Sayılı kanun gereğince 01.01.2012 tarihinden itibaren Sosyal Güvencesi olmayan öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak “Gelir Testi” yaptırmaları, sonuca bağlı olarak primli veya primsiz olarak Genel Sağlık Sigortasından yararlanmaları gerekmektedir. Bu konuda da Üniversitemizin herhangi bir yetkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üniversitemizde Kısmi Zamanlı olarak çalışan öğrenciler adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na %2 oranında Kısa Vadeli Sigorta Primi yatırılmaktadır. Ancak söz konusu prim, çalışan öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki pozisyonunda herhangi bir etkiye sahip değildir ve normalde 5510 sayılı Kanun kapsamına girmemiş öğrenciler, bu prim üzerinden sigortalı sayılmaz ve tedavi yardımı alamazlar.