Akademik Danışmanlık

Her öğrenciye, yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan akademik programı izlemesini sağlamak üzere bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Danışmanlık görevi, öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde dağıtılır. Danışman; bölüm başkanı, anabilim/anasanat dalı başkanı veya program danışmanı tarafından önerilir ve birim yöneticisi tarafından görevlendirilir. Görevlendirme, ilgili danışmana ve öğrencilere duyurulur. Danışman değişikliği de aynı yöntemle yapılır. Danışman, öğrencinin devam ettiği programdaki başarı durumu ve derslerin program içindeki dağılımını dikkate alarak öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur ve öğrencinin ders kaydını onaylar. Ayrıca lisansüstü öğrencileri için akademik danışmanların yanı sıra öğrencinin tüm tez sürecine rehberlik etmek ve bu sırada öğrenciyi yönlendirmek üzere tez danışmanı da atanmaktadır.